Sajtótájékoztatót tartottak a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor második napján, csütörtökön, a Kós Károly Sátorban, Beke István és Szőcs Zoltán ügye kapcsán. A sajtóértekezleten részt vett Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, európai parlamenti képviselő, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, Beke Ígyártó Csilla, a bebörtönzött Beke István felesége és Bajkai István, fideszes országgyűlési képviselő, jogász.  

„A 21. század Európájában példátlan koncepciós per áldozata lett Beke István és Szőcs Zoltán. Bátran kimondhatjuk: a néhai diktátor, Ceaușescu, szelleme ismét köztünk jár, a román titkosszolgálatok pedig a Securitate módszerei szerint működnek” – kezdte felszólalását Csóti György. A Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója emlékeztetett: az általa vezetett intézmény a kezdetektől fogva nyomon követte a Beke—Szőcs-ügyet, Erdélyben tevékenykedő ügyvédeken keresztül pedig minden támogatást megadnak a bebörtönzötteknek. „Miután néhány napja kiderült, hogy a legszigorúbb biztonsági körülmények között működő – Dâmbovița megyei – börtönbe készülnek átszállítani a két fogvatartottat, azonnal a lehető legmagasabb szinteken tájékoztattuk a magyar kormányzatot. Ugyanakkor Romániában törvényességi óvást teszünk, a Kisebbségi Jogvédő Intézet pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul három jogsértés kapcsán is: a másodfokú jogerős ítéletet úgy hozták meg, hogy a vádat átminősítették, és nem adtak lehetőséget a védekezésre – ez az emberi jogok nyílt és súlyos megsértése –, a fogva tartás körülményei nem megfelelőek, valamint nem tették lehetővé, hogy a csíkszeredai magyar főkonzul meglátogassa a fogvatartottakat, noha ők magyar állampolgárok is, és ehhez joguk lett volna” – jelentette ki Csóti. „Innen is üzenjük a román politikusoknak és az igazságszolgáltatásban dolgozóknak, hogy a strasburgi bíróság el fogja marasztalni a román igazságszolgáltatást, és bízunk benne, hogy vagy semmissé nyilvánítják az ítéletet, vagy perújítást rendelnek el. Ez óriási presztízsveszteséget jelent majd Románia számára, a magyar kormányt pedig arra kérjük, hogy minden lehetséges politikai eszközt használjanak fel annak érdekében, hogy a két fogvatartottat szabadlábra helyezzék, vagy legalább háziőrizetbe vigyék őket, amíg kiderül az igazság” – zárta felszólalását Csóti György.

„Az alapfokú ítélet meghozatala után még azt gondoltuk, hogy van remény a román igazságszolgáltatásban, s elismerték, hogy nincsenek a férjem és Szőcs Zoltán ellen felhozható bizonyítékok, ahogy bűncselekmény sincs. Ehhez képest – az ügyészség kérésére – megváltoztatták a vádat, és nem adtak lehetőséget a védekezésre. A fiúkat azonnal bebörtönözték, noha a végzés csak több órával később vált elérhetővé, indoklást pedig mind a mai napig nem kaptunk. Bár az alapfokú, felmentő, ítélet után azt hittük, a rémálom véget ért, most mégis világossá vált: nem élünk jogállamban, és közösségünk bármely tagját meghurcolhatják. Ennek ellenére is azt üzenjük: nem adjuk fel a küzdelmet és ki fogunk tartani” – jelentette ki a bebörtönzött Beke István felesége, Beke Ígyártó Csilla.

„Már a kézdivásárhelyi tüntetés alkalmával is megrázó élmény volt találkozni Beke Ígyártó Csillával és gyermekeivel. Minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használnunk azért, hogy bizonyítsuk a jogtalanul fogva tartottak igazát. Eddig már több mint 20 000 kézjegyet gyűjtöttünk össze a kiszabadításuk érdekében, az Erdélyi Magyar Néppárt pedig bejelentette: a Legfelsőbb Bírói Tanácshoz fordulnak ebben az ügyben” – kezdte felszólalását Tőkés László, majd hozzátette: válságkezelő csapat létrehozását javasolták, s minden erejükkel azon vannak, hogy jogi- és politikai úton is megtegyenek mindent a székelyföldi terrorper áldozatainak kiszabadítása érdekében. „A brutális és jogtalan támadás egész erdélyi magyar közösségünk ellen irányul, noha a terrorizmus vádja a lehető legtávolabb áll tőlünk. Jellemző ugyanakkor, hogy a román belpolitikai válság épp az igazságszolgáltatással függ össze, e kirívó magyarellenességgel szemben pedig a lehető leghatározottabban kell fellépnünk. Épp ezért szólítottam fel már korábban is az RMDSZ és az MPP vezetőit, hogy bontsák fel a román Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) kötött együttműködési szerződésüket. Ez az elvárható minimum, mely a tiltakozás jele lehet. Össze kell hangolnunk cselekvési terveinket, európai uniós és nemzetközi téren is mindent meg kell tennünk az igazság győzelméért. Ennek szellemében tájékoztattam a nemzetközi fórumokat, valamint az Európai Parlament képviselőit a Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, valamint teljes erdélyi magyar közösségünket ért brutális támadásról” – zárta felszólalását Tőkés.

„A centenárium évében különösen fontos, hogy kimondjuk az igazságot: Erdély 1918-as román megszállása óta az itt élő magyar közösség számtalan jogsérelmet szenvedett el. Jól tudtuk, ebben az évben provokációkra kell számítanunk, félelmeink pedig beigazolódtak: a volt román miniszterelnök akasztásos nyilatkozatával, vagy épp e mostani koncepciós perrel is az erdélyi magyarságot és a székelységet akarják megfélemlíteni. Legfontosabb teendőnk most a nemzetközi közvélemény figyelmének felhívása, a román államfőtől pedig azt várjuk, hogy legyen méltó feladatához és adjon kegyelmet a bebörtönzötteknek” – mondta Lomnici Zoltán.

„Ma két fiatal úgy ül börtönben, hogy nem követtek el semmilyen bűncselekményt, és nem volt lehetőségük a védekezésre. Velük együtt börtönbe zárták az erdélyi magyarok és székelyek szabadságvágyát, szülőföldük iránti szeretetünket és bizonyos mértékben minden hazaszerető magyar embert is. Nem engedhetjük, hogy ártatlan emberek börtönben szenvedjenek, s a román igazságszolgáltatás középpontjában újra az igazság kell álljon” – jelentette ki Bajkai István.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája