1568 sátor a Magyar Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet szervezésében

1568-ban az Erdélyi Országgyűlés világszerte egyedülálló törvényt alkotott, mely Európa történelmében először biztosította a szabad vallásgyakorlás lehetőségét a különböző keresztény hitfelfogások követői számára. A 451 éves határozat szellemisége arra kötelez, hogy az előttünk járók bölcsességével és tisztánlátásával merjünk szembenézni korunk kihívásaival.

A vallásszabadság törvénybeiktatásának évszámát névként hordó sátor idén két fő téma köré csoportosítja tevékenységét.

Egyfelől a három évtizeddel ezelőtt lezajlott 1989-es rendszerváltással, az azt megelőző kommunista diktatúra szörnyűségeivel, annak következményeivel és máig tartó hatásával kívánunk foglalkozni. Másfelől a keresztény Európa önazonosságának válságát, az egyházak megújulásának lehetőségeit járjuk majd körül meghívottainkkal.

A kerekasztal-beszélgetések, előadások mellett a sátor minden érdeklődőt szeretettel vár a szünetekben az ott elhelyezett szabad tevékenységek bármelyikére.