SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT


Jelen Szabályzat a Tusnádfürdőn szervezett, XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 2023.07.22. napján történő résztvevői regisztrációjának minden szakaszára vonatkozik.

2023.07.22-én, szombaton, 6:00 órától a rendezvény területére való belépés feltétele az előzetes regisztráció.
Belépés előtt a regisztrált személynek azonosítania kell magát (személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával), hogy a szervezők ellenőrizni tudják személyazonosságát.

Jogalap: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR Rendelet

Adatkezelők: MAGYAR IFJÚSÁGI TANÁCS (székhelye Kolozsvár, 21 december 1989 utca, 18. szám, adóazonosító szám 14752780, bejegyzési szám 5/PJ/2002, telefonszám: +4 0751 891 215, e-mail: mit@mitesek.net) és a
Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány (székhelye 1055 Budapest, Falk Miksa utca 6 szám, Magyarország, telefonszám: +36 1 445 0473, e-mail: promino@prominoritate.hu)

Feldolgozott személyes adatok: CSALÁD ÉS KERESZTNÉV, LAKHELY, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY/ÚTLEVÉL SZÉRIÁJA ÉS SZÁMA, E-MAIL Cím

A regisztráció jogszerűségét alátámasztó okok: a közrend biztosítása és fenntartása, a rendezvényen résztvevők testi épségének biztosítása, az esemény zökkenőmentes megszervezése

Az adatkezelés jogszerűsége: az érintett hozzájárulása, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Az érintettek jogai: hozzáférési jog, helyesbítési és törlési jog, (”az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog és a tiltakozáshoz való jog

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tábor területére bármilyen közbiztonságot, mások testi épségét veszélyeztető, fegyvernek minősülő anyagot, tárgyat vagy eszközt bevinni TILOS! Tilosak a: fehér fegyverek (kések, tőrök, elektromos sokkoló eszközök, bármilyen vágásra, szúrásra vagy ütésre alkalmas tárgyak), alkoholos italok, hallucinogén anyagok, fáklyák, tűzijátékok, petárdák, robbanó-, gyújtó- vagy bármilyen füstölő anyagok, könnygáz, irritáló-, toxikus- és bénító hatású anyagok, esernyők, üvegek, zászlórudak.