REGULAMENT DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prezentul Regulament se aplică în toate fazele înregistrării participanților pentru ziua de 22.07.2023, în cadrul evenimentului ”Universitatea de Vară și Tabără Studențească Bálványos”, care va avea loc în localitatea Băile Tușnad.

Condiția de a intra pe teritoriul evenimentului, în ziua de sâmbătă, 22.07.2023, începând de la ora 6, este ca persoana să se înregistreze inițial.
Înainte de a intra, este obligatorie ca persoana înregistrată să se legitimeze (prin prezentarea buletinului sau pașaportului), pentru ca organizatorii să poată verifica identitatea acestuia.

Bază legală: Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – Regulamentul GDPR

Operatori: Consiliului Tineretului Maghiar din România, (având nr. înregistrare 5/PJ/2002, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. 21 decembrie 1989, nr. 18, județul Cluj, număr telefon: +4 0751 891 215, e-mail: mit@mitesek.net)
și Fundația ”Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány” (cu sediul în 1055 Budapesta, str. Falk Miksa nr. 6, Ungaria, număr telefon: +36 1 445 0473, e-mail: promino@prominoritate.hu)

Datele cu caracter personale prelucrate: NUME, PRENUME, DOMICILIU, SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE (din buletin sau pașaport), ADRESA E-MAIL.

Motivul prelucrării acestor date: asigurarea și menținerea ordinii publice, asigurarea integrității fizice a participanților la evenimentul descris mai sus, organizarea în bune condiții a evenimentului

Legalitatea prelucrării: consimțământul persoanei vizate, îndeplinirea unei obligații legale față de participanți, interesele legitime ale operatorului

Drepturile peroanelor vizate: dreptul de acces, de rectificare și de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor și la opoziție.

Vă atragem atenția asupra faptului că este INTERZIS accesul în incinta taberei cu orice material, obiect sau dispozitiv care ar putea pune în pericol siguranța publică, siguranța fizică a altora sau care ar putea fi considerat o armă. Sunt interzise următoarele: armele albe (cuțite, pumnale, dispozitive de electroșocuri, obiecte de orice fel capabile să taie, să înjunghie sau să lovească), băuturile alcoolice, substanțele halucinogene, torțele, artificiile, petardele, explozibilii, substanțele incendiare sau fumigene de orice fel, gazele lacrimogene, substanțele iritante, toxice și paralizante, umbrelele, sticlele, cozile de drapel. În cazul depistării lor aceste obiecte vor putea fi confiscate de către organizatori sau personalul de pază și protecție.