Báró lengyelfalvi Orbán BalázsBáró lengyelfalvi Orbán Balázs (Lengyelfalva, 1829. február 3. – Budapest, 1890. április 19.) író, néprajzi gyűjtő, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet sátrát Orbán Balázsról neveztük el, mert meggyőzősédünk, hogy a legnagyobb székely kora azon modern gondolkodású európai szellemű politikusa volt, aki ösztönszerűleg érezte a függetlenségi gondolat és a formálódó modern európai polgári demokrácia közötti szoros szellemi rokonságot. Nem a ködevő és köldökbámuló függetlenségi politikusok közé tartozott, akik az elvek magas vesszőparipáján lovagolva elmélkedtek a világ dolgai felett. Ő a gyakorlati élet problémáira, a valós életből merített tapasztalatai és életismerete alapján fogalmazta meg válaszait. Mindebben kora előtt járt. A múlt által a jelenre hagyományozott feladatok között Orbán Balázs számunkra is kötelezettségeket hagyott hátra. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a kárpát-medencei magyarság megmaradása és gyarapodása érdekében meghatározott feladatait ezért, Orbán Balázs szellemi örökségének jegyében végzi.

A Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) az elmúlt években számos olyan stratégiai – kutatási, fejlesztési és Kárpát-medencei hálózatépítési – programot indított, melynek eredményeit szeretnénk megismertetni és megvitatni az érdeklődőkkel.

Olyan programokat kezdeményeztünk és gondoztunk, amelyek erősítik az anyaországi és a külhoni (szórvány, tömb és diaszpóra) nemzetrészek integrációját, valamint támogatják a szülőföldön történő magyar megmaradás és boldogulás célkitűzését. Jeles szakmai műhelyekkel és kormányzati szereplőkkel összefogva, kutatásaink eredményeire és mintaprogramjaink tapasztalataira építve, olyan javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek támogatják a kormányzati döntéshozatalt. Programjaink alapvetően jelen- és jövőorientációjúak, ám fontosnak tartjuk a torzulásoktól mentes nemzeti emlékezet és a magyar nemzeti örökség gondozását is.