Ha tusványosozol, már biztosan elhaladtál félúton a nagyszínpadtól a Csűr fele a Márton Áron kiállítás mellett. Az viszont már nem biztos, hogy meg is álltál, hogy a bannereken lévő információkat elolvasd. Pedig megérte volna egy kissé elidőznöd két előadás, koncert vagy buli között. Hogy miért?

kissgabor_DSC_6013

Márton Áron kultusza egyre növekszik az erdélyiek és az erdélyi fiatalság körében is. A püspök élete olyan értékeket hordoz, amely útmutatás lehet sok olyan helyzetben, amikor csak értetlenül állunk egy-egy történés előtt. Márton Áron egy olyan korban állt helyt, amikor az erkölcs, az emberi jogok és értékek nem szerepeltek a politikum döntéshozatalának alapmotívumai között. A Bethlen Gábor sátor pénteki A közösség szolgálatában, Márton Áron emlékév 2016 című előadásának célja hogy megfelelően promoválja a püspök életművét. Az emlékév másodlagos céljai között szerepel az is, hogy a kommunista diktatúra igazi arcát megismerjük Márton Áron életének tükrében. A beszélgetésen részt vett Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron múzeum igazgatója. Nagy Mihály Zoltán, történész és Soós Viktor Attila, a Magyar Emlékezet Bizottságának tagja. Moderált Gaál Gergely, a Márton Áron Emlékév 2016 Programbizottságának elnöke.

A püspök a kommunista diktatúra idején töltött be egyházi vezetői szerepet. A hatalom megpróbálta ellehetetleníteni munkáját, évekre börtönbe zárták, a körülötte levő embereket megpróbálták behálózni, felismerve a püspök erejét, megpróbáltak minden módon keresztbe tenni neki. Márton Áron szekuritátés dossziéja 236 kötetből áll, ami 77 ezer oldal lehallgatási anyagot jelent. Ez az anyagmennyiség el sem férne a sátorban, ahol a beszélgetés folyt. Nagy Mihály Zoltán szerint nagyon keveset tudunk a püspök életéről és munkásságáról. Szükség lenne egy olyan intézetre, kutatási programra, amely magára vállalja a feladatot, hogy ezt az óriási adatmennyiséget feldolgozza.

Taglalhatnánk az előadáson elhangzott izgalmas részleteket Márton Áron püspök életéről és tanításának jelentőségéről, de úgy hisszük, nem érdemes egy-két részt kiragadni a történetből, sokkal inkább kell egészben megismerni Márton Áron munkásságát, ezáltal megérteni, hogy miben példakép. Ebben segítségünkre lehet Lázár Csilla, aki szeretné közelebb hozni a püspök ránk hagyott példáját és tanítását. A csíkszentdomokosi Márton Áron múzeum vezetője és csapata, a korszerű múzeum létrehozása mellett történelmi vetélkedőt szervezett középiskolai diákoknak, de ez is kevésnek bizonyult. Ezért az immár hagyományos, augusztus végi Márton Áron konferencia előtt diáktábort szerveznek, ahol nem csak a püspök életével ismerkedhetnek meg a diákok, hanem a szociológusi, történészi szakmával is barátkozhatnak.

Katolikus körökben kicsit az lehet az érzése az embernek, hogy a csapból is Márton Áron és az ő kultusza folyik. De nem csak ennek a kis rétegnek kellene ismernie a püspök életét. Üzenete el kell jusson mindenkihez. Ugyanakkor zajlik a püspök boldoggá avató pere, amelynek szempontjából nagyon fontos, hogy minél nagyobb legyen az egyházi elöljáró kultusza, hogy minél többen ismerjék és imádkozzanak hozzá.

Kristály Bea, Tusványos Press