Koncertek 2018-04-27T14:49:31+00:00

NAGYSZÍNPAD

KISSZÍNPAD

Friday Rehab JÚLIUS 21., PÉNTEK, 00:30

A Friday Rehab co­ver-ze­ne­kar alig két­éves meg­ala­ku­lá­sa óta Szé­kely­föld egyik leg­ke­re­set­tebb bu­li­ze­ne­ka­rá­vá nőt­te ki ma­gát. Las­san, de biz­to­san el­mond­ha­tó ró­luk, hogy min­den szín­vo­na­las fesz­ti­vá­lon színpadra lépnek. 2016-ban akkora bulit csaptak a MIT-sátorban, hogy nem is volt kérdés: [...]